Knot of Strength bracelet – in support of the Hunger Project

Knot of Strength bracelet – in support of the Hunger Project

Regular price 595 SEK Sale

När du köper ett Knot of Strength armband från Marville går femtio procent av inköpspriset till Hungerprojektet, som arbetar för att stärka kvinnors ställning i världen. Hungerprojektet verkar för att avskaffa hunger och fattigdom genom att skapa banbrytande, hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. En av de grundläggande faktorerna för att lyckas med detta är enligt Hungerprojektet att stödja kvinnor och bygga upp deras kapacitet i samhället, främst genom att hjälpa dem att bygga upp sina egna verksamheter. 

Så bär ditt Knot of Strenght armband med stolthet och hjälp oss att stärka kvinnans ställning i världen!